Wat is spiritualiteit

Er zijn inmiddels diverse definities voor de term spiritualiteit in omloop. Zo wordt spiritualiteit door veel mensen gebruikt als een gelijkwaardig synoniem voor termen als 'religie' of 'bovennatuurlijk'. Op zich geen onlogische verwarring, want religieuze en bovennatuurlijke aspecten kunnen een persoonlijke uiting van spiritualiteit zijn, maar het zijn zeker geen synoniemen.

Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse Spiritus, dat vaak in het Nederlands alleen wordt vertaald met 'geest'.
De Engelse vertaling is echter veel breder: breath, breathing, life en spirit. Dus adem, ademen, leven en sja...spirit...deze Engelse term wordt in Nederland vervolgens weer met vier termen vertaald: geest, ziel, karakter en wezen.

Op Spiritueel Enzo wordt spiritualiteit dan ook gezien als “het bewust worden van wie we werkelijk zijn.”
En die bewustwording kan tot stand komen door middel van religie en/of bovennatuurlijke elementen, maar dat hoéft niet. Het is er zeker niet onlosmakelijk mee verbonden!
Dus kies een vorm – of een combinatie van vormen – die jij het prettigst vindt.