De andere kant

We hebben allemaal onze eigen visies, ideeën, meningen, overtuigingen, normen en waarden en vanuit dat persoonlijke pakket bekijken we de wereld om ons heen. We kijken dus allemaal door ons eigen speficieke filter en kunnen hierdoor dingen heel anders ervaren dan iemand naast je, die naar exact hetzelfde staat te kijken.

En ja, dat kan heel frustrerend zijn. Waarom ziet die ander nou niet hoe het 'werkelijk zit' (vrij vertaald: hoe JIJ het ziet). Maar van de andere kant kan het ook juist heel boeiend zijn. Want waarom zie jij wat je ziet? Gaat het wel om WAAR je naar kijkt, of zou het meer gaan om HOE je er naar kijkt?

Nee, deze rubriek is niet bedoeld om in de ruimte te gaan filosoferen, maar is puur en alleen bedoeld om te inspireren. Om te prikkelen. Om te laten zien dat iedere denkbare situatie een andere kant heeft. Je hoeft er alleen maar op een andere manier naar te gaan kijken.

En niet om iets 'lelijks' daarmee mooi te praten. Niet om iets 'moeilijks' daarmee makkelijk te laten lijken. Niet om iets 'dramatisch' daarmee iets onbenulligs te maken. Niet om van een negatief een positief te maken. Niet of/of. En/en. Aan iedere situatie zit altijd méér dan één kant. Dat maakt de andere kant niet beter of slechter. Dat maakt hem anders.